Author: admin

NIVM

Nationaal Instituut voor Vechtsport en Maatschappij Tigers op recept Tigers op recept is een landelijk erkende interventie dat als doel heeft om overgewicht bij kleine kinderen aan te pakken met behulp van de Tigers methodiek. Doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 2 - 6 jaar. Binnen de interventie is er ook focus op de implementatie van het programma lokaal, de samenwerking met onderwi...
Lees meer
Top