Partners

Taekwon-Dowon (Museum)

Tigers LSE is officieel opgenomen in het Taekwon-Dowon (museum) in Mujupark In Zuid Korea. Een mooie foto ziet u hiervan op de hoofdpagina. Tigers LSE is als een culturele "asset" opgenomen vanwege het feit dat Tigers voort gekomen uit Taekwon-Do en bijdraagt aan de maatschappelijke vorming van jonge kinderen.
Lees meer

NIVM

Nationaal Instituut voor Vechtsport en Maatschappij Tigers op recept Tigers op recept is een landelijk erkende interventie dat als doel heeft om overgewicht bij kleine kinderen aan te pakken met behulp van de Tigers methodiek. Doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 2 - 6 jaar. Binnen de interventie is er ook focus op de implementatie van het programma lokaal, de samenwerking met onderwi...
Lees meer
Top