NIVM

Het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM) is interventie-eigenaar van ‘Tigers op recept’. Haar adviseurs begeleiden bij de implementatie, doorontwikkeling en monitoring van het programma.

Het NIVM is een onafhankelijke stichting met een stevige maatschappelijke agenda. Zij zet zich binnen uiteenlopende werkvelden in voor een betere samenleving gebruikmakend van de pedagogische mogelijkheden van vechtsport. De vechtsportclubs, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd, geeft zij daarin een belangrijke maatschappelijke rol. Daarnaast fungeert het NIVM voor zowel clubs en trainers als kenniscentrum én als front-office voor de vechtsportbonden. Tevens is zij adviseur van gemeenten, onderwijs, welzijn- en zorgorganisaties wanneer het gaat om de aanpak van maatschappelijke thema’s en problematieken middels de inzet van vechtsport.

Top