Tigers op recept

Tigers op recept is een erkende interventie dat als doel heeft om overgewicht bij kleine kinderen aan te pakken met behulp van de Tigers methodiek. Doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar. Binnen de interventie is er ook focus op de implementatie van het programma lokaal, de samenwerking met onderwijs- en zorgpartners, de ondersteuning en begeleiding van ouders en het verhogen van het pedagogische klimaat in de club.

Het programma wordt uitgevoerd bij de club of bij een kinderopvangorganisatie als tijdelijke projectactiviteit of als dependance van de club. De speciaal opgeleide Tigers trainers verzorgen de lessen. Aan de deelnemende clubs wordt de eis gesteld dat ze in de beginfase van het project het Fight Right Keurmerk behalen. Dit keurmerk waarborgt ouders en toeleiders dat er op een veilige en verantwoorde manier binnen de club wordt gesport.

Pijlers binnen Tigers op recept zijn:

  • Sportief bewegen stimuleren via aansprekende lessen. Enthousiasme voor sporten bij kinderen en ouders aanwakkeren om uiteindelijk een continue en langdurige sportparticipatie mogelijk te maken.
  • Life skills via sportlessen. Niet alleen weerbaarheid, omgaan met winst en verlies en samenwerken, maar ook voedingsadvies, bewustwording van het belang van bewegen bij ouders én kinderen en motorische ontwikkeling vergroten.
  • Preventief en curatief werken aan het verminderen van overgewicht. Via een netwerk dat bestaat uit consultatiebureau, huisartsen en fysiotherapeuten.

Om het programma Tigers op recept uit te voeren, kan er gebruik worden gemaakt van de Sportimpuls subsidie. Informeer bij het NIVM naar de mogelijkheden.

Top